آرشیو تبدیل خط پیامک به خط خدماتی

خطوط خدماتی ارسال به بلک لیست

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۵
ادامه مطلب...
  [caption id="attachment_33" align="aligncenter" width="250"] خطوط خدماتی ارسال به بلک لیست[/caption]   با توجه به سوالات بسار زیاد کاربران در زیر اطلاعاتی در مورد نحوه و شراط خدماتی کردن خطوط ( ارسال پیام به بلک لیست ) نوشته شده است   خطوط 1000: فقط برای حقوقی  :فرم مربوطه در سربرگ با مهر و امضا ،تعهدنامه  (به همراه گواهی امضا) خطوط 2000: فقط برای حقوقی  :فرم مربوطه در سربرگ با مهر و امضا ،تعهدنامه  (به همراه گواهی امضا) خطوط 3000: افراد حقیقی : فرم...