آرشیو اطلاعاتی از نماد اعتماد اس ام اس برتر

اطلاعاتی از نماد اعتماد اس ام اس برتر

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۱۱
ادامه مطلب...
آیا می دانید های اینماد اس ام اس برتر   آیا می دانستید از 11497 سایت در ایران هستند که مجوز اینماد 1 ستاره دارند که اس ام اس برتر در زمان یک ستاره بودن نماد اعتماد ( چهار صدو بیست و هفتمین 427 ) سایت دارای نماد اعتماد بود؟ آیا می دانستید مجموع کل سایت های دارای نماد دو ستاره در کشور 548 سایت است؟ آیا می دانستید اس ام اس برتر ( صد و بیست سومین  123 )سایت در ایران است که موفق به دریافت نماد اعتماد 2 ستاره شده است؟ آیا می دانستید در استان فارس 604 سایت دارای نماد اعتماد هستند که...