خطوط خدماتی ارسال به بلک لیست

آخرین اخبار، آخرین مقالات
توسط: اس ام اس برتر
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۵

 

خطوط خدماتی ارسال به بلک لیست

خطوط خدماتی ارسال به بلک لیست

 

با توجه به سوالات بسار زیاد کاربران در زیر اطلاعاتی در مورد نحوه و شراط خدماتی کردن خطوط ( ارسال پیام به بلک لیست ) نوشته شده است

 

خطوط ۱۰۰۰:

فقط برای حقوقی  :فرم مربوطه در سربرگ با مهر و امضا ،تعهدنامه  (به همراه گواهی امضا)

خطوط ۲۰۰۰:

فقط برای حقوقی  :فرم مربوطه در سربرگ با مهر و امضا ،تعهدنامه  (به همراه گواهی امضا)

خطوط ۳۰۰۰:

افراد حقیقی : فرم مربوطه ،تعهدنامه به همراه گواهی امضا

افراد حقوقی:  نامه در سربرگ با مهر و امضا خطاب به مگفا به همراه تعهدنامه و گواهی امضا
خطوط ۵۰۰۰: فرم مربوطه ، تعهدنامه ، (به همراه گواهی امضا)

افراد حقوقی: تعهدنامه در سربرگ با مهر و امضا، فرم  مربوطه در سربرگ( به همراه گواهی امضا)
خطوط ۵۰۰۰۲ و ۵۰۰۰۵: حقوقی فرم مربوطه ، تعهدنامه ، (به همراه گواهی امضا)

خطوط  ۰۲۶ و ۰۲۱ : فرم مربوطه ، تعهدنامه ، (به همراه گواهی امضا  و ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان سفته)

حقوقی  :فرم مربوطه در سربرگ با مهر و امضا ،تعهدنامه  (به همراه گواهی امضا)

پس از دریافت اصل مدارک خط در پروسه خدماتی شدن قرار می گیرد.
حقوقی کردن خط خدماتی:

در صورتی که حقیقی هستید  و مایل به خدماتی کردن خط ۱۰۰۰ می باشید  نیاز است خط خود را از طریق واحد خط حقوقی نمایید و  ارائه مدارک  زیر ضروری می باشد.

نام شرکت / شناسه ملی/کد اقتصادی/ آدرس و کدپستی/ تلفن شرکت/ نام مدیرعامل / کدملی مدیرعامل/ شماره همراه مدیرعامل (همراه اول)/ آپلود آگهی تاسیس و یا روزنامه رسمی

و تعهدنامه ارسال شده در سربرگ به همراه مهر و امضا صاحبان امضا که در آن قید شده باشد فرم درخواست خدماتی پر نمایند.

نمونه متن تعهد نامه:
تعهدنامه حقیقی و حقوقی
شرکت/ کاربر …………. تعهدمی نماید از خط ……… تنها به عنوان ارائه اطلاعات (خدماتی )استفاده نموده و هیچگونه ارسال تبلیغاتی از این خط انجام نگیرد، در غیر اینصورت جریمه مورد نظر توسط …………. پرداخت می گردد.

تعهدنامه ارگان های دولتی
با توجه به اینکه ارسالهای انجام شده توسط شرکت……………………………..تبلیغاتی نمی باشد درخواست خدماتی شدن خط ……… دارد و تعهد می نماید تنها به عنوان ارائه اطلاعات (خدماتی )استفاده نموده و هیچگونه ارسال تبلیغاتی از این خط انجام نگیرد در غیر اینصورت جریمه مورد نظر توسط …………. پرداخت می گردد.

 

لطفاً فرم های خود را از ادرس زیر به بخش خطوط خدماتی ارسال کنید

پرتال پشتیبانی اس ام اس برتر

برچسب ها: , , , , ,