اطلاعاتی از نماد اعتماد اس ام اس برتر

آخرین مقالات
توسط: اس ام اس برتر
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۱۱
اطلاعاتی از نماد اعتماد اس ام اس برتر

آیا می دانید های اینماد اس ام اس برتر

 

آیا می دانستید از ۱۱۴۹۷ سایت در ایران هستند که مجوز اینماد ۱ ستاره دارند که اس ام اس برتر در زمان یک ستاره بودن نماد اعتماد ( چهار صدو بیست و هفتمین ۴۲۷ ) سایت دارای نماد اعتماد بود؟

آیا می دانستید مجموع کل سایت های دارای نماد دو ستاره در کشور ۵۴۸ سایت است؟

آیا می دانستید اس ام اس برتر ( صد و بیست سومین  ۱۲۳ )سایت در ایران است که موفق به دریافت نماد اعتماد ۲ ستاره شده است؟

آیا می دانستید در استان فارس ۶۰۴ سایت دارای نماد اعتماد هستند که اس ام اس برتر (بیست و سومین ۲۳ ) سایت دارای نماد اعتماد است؟

آیا می دانستید از مجموعه ۶۰۴ سایت استان فارس فقط ۲۶ سایت دارای نماد اعتماد ۲ ستاره هستند که اس ام اس برتر چهارمین سایت دارای نماد اعتماد دو ستاره است؟

 

منبع: اینماد

برچسب ها: , , , , ,